To takie proste!
GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W JABŁONCE
Strona głowna  /  Programy
Programy
OBOWIĄZUJĄCA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej:
 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/D2017000035601.pdf
 
 
 
ZESTAW PROGRAMÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JABŁONCE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018:
 

- Program wychowania przedszkolnego „Zbieram, poszukuję, badam”. Autorzy: Dorota Dziamska, Marzena Buchnat;

- Program „Nasze Przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej 2017r. Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska;

- „Elementarz sześciolatka. Program wychowania przedszkolnego – roczne przygotowanie do szkoły” Autorzy: Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska, Katarzyna Kamińska- Dolata.

 

 

 

 
 
Oprócz wymienionych programów przedszkole realizuje programy ogólnopolskie:
1. "Mamo, tato wolę wodę";
2. "Kubusiowi Przyjaciele Natury";
3. "Czyste Powietrze wokół nas";
4. "Akademia Aquafresh";
5. "Akademia wyobraźni Play-Doh".
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-04