To takie proste!
GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W JABŁONCE
Strona głowna  /  Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Krótka charakterystyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 
Terapia pedagogiczna to całokształt oddziaływań pedagogicznych skierowanych do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Oddziaływania te ukierunkowane są na usprawnianie zaburzonych funkcji, czyli korekcja oraz wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, w taki sposób, aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogłyby stać ich substytutem, czyli kompensacja. Stąd nazwa zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 
W ostatnich latach zauważa się wzrost liczby dzieci w normie intelektualnej potrzebujących wsparcia w zakresie wyrównania deficytów funkcji rozwojowych. Najczęściej dysharmonie występują w analizatorze wzrokowym i słuchowym.
W związku z tym podejmuje się działania wspierające rozwój dzieci poprzez organizację dla nich zajęć mających na celu rozwijanie oraz wyrównywanie poziomu analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej oraz sprawności manualnej. Są one propozycją pracy korekcyjno-kompensacyjnej jako jednego z zasadniczych ogniw oddziaływania pedagogicznego w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki
w szkole.
 
 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, obok logopedycznych oraz socjoterapeutycznych, to zajęcia specjalistyczne prowadzone w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
W naszym przedszkolu taka forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej również jest udzielana.
 
 
Terapeuta pedagogiczny: mgr Katarzyna Machaj
 
 
Konsultacje:
czwartek: 9.00 - 10.00
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2016-11-13