To takie proste!
GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W JABŁONCE
Strona głowna  /  Rekrutacja 2020/2021
Rekrutacja 2020/2021

13 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, rodzice kandydatów do przedszkola.

 

Informujemy, że wszyscy kandydaci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zostali przyjęci.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola będzie można składać po odwieszeniu zajęć przez Ministra Edukacji Narodowej.


 

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka oraz zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce wraz z załącznikami.

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/rekrutacj-202021(1).docx

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią.

 

Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021:

L.P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

1.

Przyjmowanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego

do 14.02.2020r.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do Gminnego Przedszkola Samorządowego / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego/ wraz z załącznikami

24.02.2020r. –06.03.2020r.

3.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – analiza dokumentów, rozpatrywanie wniosków

do 11.03.2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 13.03.2020 r.
do godz. 1400

5.

Pisemne potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia (Załącznik Nr 9)

do 20.03.2020 r.
do godz. 1200

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.03.2020r.
do godz. 1500

 

Do dnia 14 lutego rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają i składają DEKLARACJE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

 

Rekrutacja na wolne miejsca odbędzie się w dniach od 24 lutego do 6 marca.

 

Wnioski wraz z wymaganymi oświadczeniami do pobrania znajdują się poniżej. Wersję papierową będzie można również uzyskać w sekretariacie przedszkola codziennie w godz. 8.00 - 14.00 w czasie trwania rekrutacji.

 

Wykaz Załączników:

 

 • Załącznik Nr 1. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Samorządowym/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/ punkcie przedszkolnym * na terenie Gminy Jabłonka
 • Załącznik Nr 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola Samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ punktu przedszkolnego*  na terenie Gminy Jabłonka w roku szkolnym 2020/2021
 • Załącznik Nr 3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • Załącznik Nr 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie  oraz
  o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem / opiekunem prawnym
 • Załącznik Nr 5. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata
 • Załącznik Nr 6. Oświadczenie o zatrudnieniu / prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej / studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym* rodziców / opiekunów prawnych kandydata
 • Załącznik Nr 7. Oświadczenie o zatrudnieniu / prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej / studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym* rodzica/  opiekuna prawnego  kandydata
 • Załącznik Nr 8. Oświadczenie o  uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do  przedszkola  gminnego / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ punktu przedszkolnego 
 • Załącznik Nr 9. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/zalacznik-nr-2-wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-gminnego-przedszkola-samorzadowego-w-jablonce(2).docx

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny-kandydata(1).docx

 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA W RODZINIE ORAZ O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/zalacznik-nr-4-oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-kandydata-w-rodzinie-oraz(1).docx

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO KANDYDATA:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/zalacznik-nr-5-oswiadczenie-rodzica-o-obowiazku-rocznego-przygotowania-przedszkolnego-kandydata(1).docx

 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU / PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / STUDIOWANIU LUB UCZENIU SIĘ W SYSTEMIE STACJONARNYM* RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-zatrudnieniu-prowadzeniu-gospodarstwa-rolnego-lub-dzialalnosci-gospodarczej-studiowaniu-lub-uczeniu-sie-w-syustemie-stacjonarnym-rodzicow-opiekunow-prawnych-kandydata(1).docx

 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU / PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / STUDIOWANIU LUB UCZENIU SIĘ W SYSTEMIE STACJONARNYM* RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/zalacznik-nr-7-oswiadczenie-o-zatrudnieniu-prowadzeniu-gospodarstwa-rolnego-lub(1).docx

 

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA DO  PRZEDSZKOLA  GMINNEGO / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ/ PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO: 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/zalacznik-nr-8-osiwadczenie-o-uczeszczaniu-przez-rodzenstwo-kandydata-do-przedszkola(1).docx

 

 

UWAGA!

Załącznik nr 9, czyli potwierdzenie woli przyjęcia dziecka, będzie można składać dopiero po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola czyli od 14.03.2020 do 20.03.2020r.

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/zalacznik-nr-9-potwierdzenie-woli-przyjecia(1).docx

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-30